Konfirmáció

Iskolánk 7. osztályos diákjai, valamint 9 felnőtt – közülük öten iskolánk pedagógusai – életük legmeghatározóbb eseményét élték meg. Tegnap délután a gyülekezet és a presbiterek jelenlétében sikeresen megtörtént a kikérdezésük, bizonyságot tettek arról, hogy méltó módon készültek fel a konfirmációra. A gyermekek és szülők énekkel és verssel köszöntötték a gyülekezetet, majd az alkalmat – a szorgos kezű édesanyáknak köszönhetően – szeretetvendégség zárta.

Pünkösdhétfőn folytatódott az örömünnep: 24 gyermek és 9 felnőtt tett vallást hitéről és részesült első ízben az Úrvacsora sákramentumában.  Molnárfi Mátyás lelkipásztor igehirdetésében Pál apostol rómaiakhoz írt levele 8 részének 14-17. versét taglalva kérte a konfirmandusokat és a gyülekezet tagjait, engedjük, hogy Isten lelke irányítsa az életünket, hogy lehessünk Isten gyermekei és méltó örökösei! Megható pillanatokat éltünk át, amikor Dorcsák Ignác Pál lelkipásztori áldása előtt az édesapák, édesanyák kértek áldást gyermekeikre. Hálát adunk az Úrnak, hogy 2022 Pünkösdjén 33 taggal gyarapodott a Vésztői Református Egyházközség!