Tihany tündér a Jókai Színházban

Március 29-én alsó tagozatos diákjainkkal Békéscsabán, a Jókai Színházban egy ősbemutatón vehettünk részt. Az „Egy vérből” gyermek- és ifjúsági drámapályázat zenével, magyar népdalokkal, kalandokkal teli produkciója lenyűgözte a nézőközönséget. A Tihany tündér című előadás elrepített minket a mesék világába, ahol a próbatételek végén győz az önzetlenség és a szeretet. A színházi élményekkel feltöltődve megtekintettük a TRIANON 100 kiállítást is a Szent István téren, ahol átélhettük az összetartozás érzését. Rácsodálkozhattunk a magyar szent korona szépségére és megismerhettük az 1920-as békeszerződés következményeit is.

Kazinczy Szép Magyar beszéd, Szépolvasó verseny

Iskolánk fennállásának minden esztendejében (kivéve a járványhelyzet éveit) megrendezi egyik legrangosabb versenyét, a Kazinczy Szép Magyar beszéd, Szépolvasó versenyt. Ezt követi a területi, majd az országos megmérettetés.
Ebben az esztendőben a házi és a Szeghalmon megrendezett területi versenyen, Fenyődi Anna 8. osztályos diákunk lett az első helyezett, így ő képviselhette térségünket a legszebben olvasóként az országos versenyen.
“….Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta…”
Ezzel a kedves, közismert gyermekdal szöveggel kezdődött a Kazinczy Szép Magyar Beszéd országos döntőjének kötelező szövege. A szerző, Ravasz László lélekemelő írásának értő-értelmező, sallangmentes felolvasásával Fenyődi Anna elnyerte a legrangosabb anyanyelvi vetélkedő arany fokozatát!!!!
Nagyszerű, felemelő, gazdagító folyamatnak voltak részesei felkészítők és készülő diákok…
Befejezésül, biztatásként hangzott el Ravasz László írásának tanítóknak, tanároknak, diákoknak egyaránt szóló üzenete:
“….Egy gyermekverssel kezdtem, amelynek dallama benn zümmög mindnyájunk lelkében, s e pillanatban úgy érezzük, hogy e melódiának íze, méltósága van. Nyitva van az aranykapu, csak menjetek át rajta! Menjetek tovább bizakodva, nem csüggedve, újra meg újra megerősödve, mert nyitva van az aranykapu a jobb magyar jövendő tündérkertje felé.”
Szívből gratulálunk Anna és köszönjük a felkészítést Kovács Edit drámapedagógusnak!

 

Lázár Ervin Program

2. osztályosaink – a Lázár Ervin Program keretében – tegnap Szarvasra kirándultak. A Cervinus Teátrumban a Holle anyó című előadást tekintették meg, de belefért egy kis játék is a szabadban. Köszönjük az élményt! 🙂

 

eTwinning program

“Iskolánk – Nyuzó Barbara koordinálásával – regisztrált az eTwinning oldalon, amely az Európai iskolák közössége. Az eTwinning program egyik legfontosabb eleme a pedagógusok, diákok, iskolák, szülők és helyi hatóságok közötti együttműködés. Az eTwinning program keretében a pedagógusok közös munkát folytatva változatos tevékenységeket hajtanak végre diákjaikkal. A diákok aktív szerepet játszanak a tevékenységekben, interakciókat folytatnak, kutatnak, 21. századi készségeket sajátítanak el, miközben megtanulják tisztelni egymást. Az eTwinning projektekben a csapat minden tagja hozzájárul a munkához. Ízelítőül Szilágyi Zsófia, 7. osztályos diákunk munkáját mutatjuk be.”

Családi istentisztelet az 5. osztályosokkal

5. osztályosaink családi istentiszteletén Máté 21, 42 versét helyezte a szívünkre Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor. A napi ige középpontjában a szőlőskert áll, benne a szegletkővel. A mi feladatunk ma – hallottuk az igemagyarázatban –, hogy életünket a szegletkőhöz, azaz Jézushoz igazítsuk és fáradhatatlanul imádkozzunk és dolgozzunk a szőlőskertben, a keresztyén emberi létben, ellenállva a világ csábításainak.
Az ige üzenetéhez szervesen illeszkedett 5. osztályosaink madárfüttyös, zenés, verses, tavaszköszöntő összeállítása, Zöld fohász címmel. Köszönjük a gyermekek szolgálatát, a felkészítést Kovács Editnek, Kincsesné Nagy Erikának, Karáné Szemző Noéminek és Domokos Balázsnak, a szülőknek pedig az édes útravalót!

 

VII. Stylus Szépírási Verseny

Isten iránti hálaadással osztjuk meg örömünket: a járványhelyzet ellenére március 11-én ismét sikeresen lezárult az iskolánk által szervezett országos VII. Stylus Szépírási Verseny. A pályaműveket külső, szakértő zsűri értékelte. Boldogok vagyunk, hogy iskolánk két tanulója bejutott az országos döntőbe: Rácz Réka Médea (2. osztály) és Chrisztó Éva Dóra (3. osztály). Réka korcsoportjában országos III. helyezést ért el. A csatolt linken tekinthető meg a zsűri értékelése és az eredményhirdetés: https://www.youtube.com/watch?v=FbJntMHsDgE
Gratulálunk minden résztvevőnek! Bízunk benne, hogy jövőre személyesen találkozhatunk Vésztőn, a VIII. Stylus Szépírási Versenyen!

Nemzeti ünnep – Március 15.

Méltó módon emlékeztük ma nemzeti ünnepünkre, 1848. március 15-re. Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor igehirdetésében Nagy Lászlót idézve méltatta a magyar népet, aki tud és akar „gyémánt-gerincű” lenni. Útravalóul a Példabeszédek könyve 11, 25 versét helyezte szívünkre: „…aki mást felüdít, maga is felüdül.” Percekkel később megtapasztaltuk az ige valóságát: iskolánk Olajág gyermekkórusa, a felnőtt énekkar, valamint a Színkópék színjátszó csoport tagjai megindítóan szép, zenés, irodalmi összeállítással tették felejthetetlenné az emlékezést. „Szabadság, szerelem” című műsorukkal Petőfi Sándor emlékének adóztak, születésének közelgő 200. évfordulója alkalmából. Az ünnepség a Sinka István Művelődési Központban folytatódott, majd a pártok és intézmények képviselői elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Emlékfutás, fáklyás felvonulás

A Vésztői Református Egyházközség és a Kis Bálint Református Általános Iskola a közelgő nemzeti ünnepre – hagyományosan – 1848 méteres emlékfutással és fáklyás felvonulással hangolódik, melyre mindig nagy szeretettel hívjuk a város apraját-nagyját. Két év kényszerű kihagyás után, idén újra együtt készülődhettünk az ünnepre: a Bagolyvártól a Ligetig megtett távot a hideg idő ellenére sokan vállalták. Célba érkezve forró teával és kaláccsal kedveskedtünk nekik. Sötétedéskor a hangulatos fáklyás felvonulást lovaskocsin kísérte a zenészek pörgős muzsikája, Domokos Balázs vezetésével. A templomkertbe érve Molnárfi Mátyás lelkipásztor igei gondolatait követően Hollósi Márta történelmi visszatekintését hallgathatták meg a jelenlévők. A közös emlékezést a felnőtt és gyermek énekkar szolgálata követte Karáné Szemző Noémi vezetésével, majd diákjaink elhelyezték a kegyelet virágait. Végezetül a Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület képviselőinek díszlövése zárta az alkalmat.
Emlékezzünk együtt március 15-én is! ❤️🇭🇺❤️

Pénz7

Iskolánk idén nyolcadik alkalommal kapcsolódott be a Pénz7 keretében, az European Money Week és a Global Money Week nemzetközi programokba Jámborné Horváth Anikó koordinálásával.
A 2022. március 7-11. közötti időszakban a pénzügyi és vállalkozói ismeretek témákat tanulmányoztuk át diákjainkkal.
A tanítási órák keretében megvalósuló élményalapú tanórai anyagok segítségével a pedagógusok interaktív módszerekkel, játékos feladatok segítségével ismertették meg a diákokat a pénzügyi és gazdálkodási alapfogalmakkal.
A mai élethelyzetben nélkülözhetetlen a takarékosság fontosságának felismerése. Ezért, tanórákon felhívtuk tanulóink figyelmét a takarékoskodás különböző módjaira, pénzügyi fogalmakat tanultunk meg, valamint célul tűztük ki a takarékosság beépítését a mindennapokba. Ennek jövőbeni hasznát vetítettük elő, valamint a pénzügyek iránti felelősség tudatosítására hívtuk fel a figyelmet.
Ennek keretében sor került egy plakátkészítő iskolai házi versenyre is, melyre több mint 30 alkotás készült. Tanulóink nagy lelkesedéssel dolgoztak a plakátokon, majd a legügyesebbek közös reggeli áhítat keretében vehették át jutalmukat.
A programsorozat célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, megbízható forrásból származó, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág működéséről.
Mi is, mint minden regisztráló intézmény „PÉNZ7 iskola – a tudatosan gazdálkodó diákokért” logót kaptuk meg a szervezőktől, ezzel is elismerve aktív tevékenységünket a gazdasági-pénzügyi nevelés terén.