Augusztus 31. Pedagógus csendes nap

Iskolánkban hagyomány, hogy a pedagógusok – csendes nap keretében – lelkileg feltöltődve kezdik az új tanévet. Idén ebben segítségünkre volt Sajtos Szilárd őrnagy, tábori lelkész, aki ma „Tékozló fiúk, tékozló atyák” címmel tartott gondolatébresztő előadást a Kis Bálint Református Általános Iskolában. Előadásában összefonódott a Biblia és a művészettörténet.
Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése című festményének elemzésével boncolgatta a tékozló fiú bibliai példázatát. A történetet átültette a XXI. század valóságába, felvillantva a mai kor anya- és apamodelljének dilemmáit, hangsúlyozva a pedagógusok szerepét gyermekeink életében.
Adja Isten, hogy sokáig tartson a ma kapott muníció!

Augusztus 29. Tanévnyitó istentisztelet

Ma ünnepi istentisztelet keretében adtunk hálát iskolánk eltelt 30 esztendejéért és kértünk áldást a 2021-2022-es tanévre. Demeter Ottó esperes úr igehirdetésének alapja Pál korinthusiakhoz írt első levelének 9. részéből a 24-28. versig terjedő igeszakasz volt, mely által bátorított bennünket a nemes versenyre, hangsúlyozva, hogy küldetésünk, célunk van a világban, a cél elérésében pedig nem vagyunk egyedül, velünk van az Úr. Bízunk benne, hogy a 31. tanévben is velünk lesz Isten kegyelme!🙏