December 16. Hálaadó istentisztelet

A Református Szeretetotthon 25 évvel ezelőtt kezdte meg munkáját Vésztőn.  Advent 3. vasárnapján, a hálaadó istentiszteleten Beszterczey András igehirdetésével, a gyülekezet szolgáló közösségeinek közreműködésével köszöntük meg Istennek az elmúlt esztendőkben elvégezhetetteket, s kértük az Ő segítségét az eljövendőkre nézve is.