Munkatársaink

Pedagógusok:

            Balog Gézáné

            Balog Vilmos

           Chrisztóné Juhász Éva

            Dancs Gáborné 

            Domokos Balázs

            Dorcsák Ignác Pál lp

            Enyedi Zita

            Erdei-Nagy Erzsébet

            Fehér Tímea

            Hajdu Ilona

            Hollósi Márta

            Hunyady István

            Jámbor Ildikó

            Jámborné Horváth Anikó

            Juhász Jánosné

            Karakasné Komáromi Éva

            Karáné Szemző Noémi

            Kincsesné Nagy Erika

           Kocsis Ádám

            Kovács Edit

            Kovácsné Szentesi Krisztina

            Kovácsné Szilágyi Ildikó

            Lázár Attiláné

            Molnár Gergely

            Mucsi István

            Nagy Gabriella

            Nyuzó Barbara

            Pálfi Katalin

            Pataky Attiláné

            Poszt Imre

Szabó Sándor

Szabó Tamás

Szilágyiné Bak Anita

Varga-Rácz Judit

Rendszergazda:

Chrisztó Sándor 

Pedagógiai asszisztens:

Balog Sára,

Pap-Turbucz Lilla

Szivósné Szaszkó Mária                                        

Iskolatitkár:

Nacsáné Szívós Andrea

Munkaügyek:

Mucsiné Sallai Annamária

Gazdasági munkatárs:

Dorcsákné Nagy Csilla

Technikai dolgozók:

            Balázs Zoltán

            Berta Ferenc                           

            Durkóné Gergely Julianna

            Deák Beáta

            Erdei Gábor  

            Károly Mihályné 

            Nagyidai Józsefné             

            Rózsáné Nagy Mónika

            Záhorszki Pálné