Március 4. Istentisztelet

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

2 Timóteus 3:16-17

A bibliavasárnapi istentisztelet szolgálataiból: