Soli Deo Gloria összes bejegyzése

Október 6. “Ki szívét osztja szét”

2019. október 6-án a Csabagyöngye Kulturális Központban láthattuk az Aradi Kamaraszínház és a békéscsabai Tabán Táncegyüttes előadásában a „Ki szívét osztja szét” című táncszínházi produkciót, melyben Szendrei Ildikó, iskolánk 4.a osztályos tanulója is színpadra lépett. A szívet melengető, meghatóan szép előadásnak üde színfoltja volt Ildikó, aki magabiztosan, otthonosan mozgott a rivaldafényben.
Kívánjuk, hogy Isten adta tehetségedet sokszorosan kamatoztasd a közönség gyönyörűségére!
Büszkék vagyunk rád!

Szeptember 15. Lelkészbeiktatás, családi istentisztelet

2019. szeptember 15-én ünnepi Istentiszteletre gyűlt egybe a vésztői református gyülekezet: a 8. osztályos diákjaink családi istentiszteleti alkalmán Isten kegyelméből gyülekezetünk új lelkipásztorának, Nagytiszteletű Dorcsák Ignác Pálnak szolgálatba való beiktatása is megtörtént. Az alkalmon Katona Gyula, a Békési Egyházmegye esperese szolgált. Az új lelkészt áldással köszöntötte Nagytiszteletű Demeter Ottó és felesége Zsadányból, Tóth Zoltán füzesgyarmati lelkipásztor, Lengyel István, a magyarfenesi gyülekezet lelkésze, Markó István egyházmegyei gondnok Gyuláról, Molnár Sándor, Vésztő polgármestere és Erdei Józsefné, gyülekezetünk gondnoka is köszöntötte Őt, valamint Juhász Sándor, a Vésztői Református Egyházközség nyugdíjba vonuló lelkipásztora, aki családjával és édesapjával együtt 78 éven át tevékenykedett gyülekezetünkben. Isten áldja meg Juhász Sándor életét, családját, nyugdíjas éveit, és Dorcsák Ignác Pál közöttünk való munkálkodását!
„Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.” (121. zsoltár 7-8. verse)

Június 4. Megemlékezés Trianonról

A videó összeállítást a Körös-Sárrét Televízió készítette.

Ünnepi Istentiszteleten emlékeztünk a 99 éve történt nemzeti gyásznapra

2019. június 2-án délelőtt ismét megszólalt a harang, s hívogatott mindannyiunkat a trianoni eseményekre való emlékezésre, visszatekintésre. 99 éve már, hogy hazánkat kegyetlen kegyelemdöfés érte, a háború évei alatt megfáradt nemzetünk azonban meg tudta őrizni hitét és magyarságát mind a mai napig.
Az ünnepi Istentiszteleten Juhász Sándor lelkipásztor osztotta meg velünk igei gondolatait a Márk írása szerinti szent evangélium 4. fejezete alapján, melyben Jézus, az egyedüli élő és ható isteni erő a tanítványok szeme láttára lecsendesíti a tenger viharát. Az a Jézus, aki csodálatos és hatalmas Isten, aki akkor is számon tart, amikor az ember már rég lemondott mindenről. Ő tud megtartani a viharban és velünk együtt járni az úton, Ő az, aki lehetőséget ad az újra, aki megtart és hitben megerősít, és aki által újra és újra megélhetjük az egység, a közösség erejének áldásait, gyümölcseit.
Igehirdetés után került sor a Kis Bálint Református Általános Iskola diákjainak már hagyománnyá vált év végi bemutatkozó vizsgájára a Trianon jegyében, ezáltal is emlékezhettünk történelmünk talán legnagyobb gyásznapjára; iskolánk pedagógusainak felkészítésével gyermekeink osztályonként versekkel, prózával, énekkel és zenével szolgáltak közöttünk. Ott, ahol zúg az a négy folyó…, Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország…, Isten áldja meg a magyart…Gyülekezetünk tagjai közül többen együtt dúdolták a furulyazenekar által megszólaltatott ismerős dallamokat, Győri Attila és Nagy Kinga diákjaink énekszolgálata, valamint a Székely Himnusz közös éneklése sokunk szemébe könnyeket csalt.
Az alkalom a templomkertben, a trianoni emlékműnél folytatódott, ahol Kocsis Ádám segéd lelkipásztor tolmácsolta az Ige üzenetét. Városunk elöljárói, intézményeink, gyülekezetünk képviselői és cserkészeink méltó módon álltak meg az emlékmű előtt s helyezték el megemlékezés koszorúit. Ünnepi Istentiszteletünk után szeretetvendégség várta a gyülekezetet, megjelenteket az iskola ebédlőjében.
Adja Isten, hogy magyarságunk múltjának, történelmének ismeretében tudjunk együtt munkálkodni a jövőn egy nemzetként, egy közösségként, ahol Krisztus az alap, az erős fundamentum, akire építve életünk, lépteink, s cselekedeteink áldássá lehetnek egymás és mások életében! Ezzel a lelkülettel készüljünk Pünkösd ünnepére, az Egyház születésnapjára! Isten áldjon meg Bennünket gazdagon!

Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, míg a Föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
Minden igaz magyar embert.
Minden igaz magyar embert!

Kocsisné Tóth Donatella