Színházban voltunk

44 felső tagozatos diákkal ma a Jókai Színházba látogattunk, ahol – gyönyörű díszletek között – Tamási Áron: Ördögölő Józsiás című tündérjátékát tekintettük meg, Koltay Gábor rendezésében. A szereplők Tündérországba kalauzoltak bennünket, megtapasztaltuk, hogy ott sem mindig álomszép az élet, de a tiszta lelkű, becsületes Ördögölő Józsiás sikerrel verte vissza a pokol erőinek csalafinta támadásait, így nemcsak a trónt és a koronát nyerte el, hanem Jázmina hercegnő kezét is. Az előadást a Viharsarok Táncszínház ördögi táncai tették még látványosabbá. Köszönjük az élményt!

Alkotópályázat a teremtésvédelemről

A Szeged-Csanádi Egyházmegye alkotópályázatot hirdetett a teremtésvédelem témakörében. Iskolánk katolikus diákjai közül a 3. osztályos Kovács Léda Kiara jutalomban részesült.

Gratulálunk Lédának és köszönjük a közreműködést Gulyás János hitoktatónak.

Meseíró Találkozó

A Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium idén 19. alkalommal szervezte meg a református iskolák országos meseíró találkozóját, ahol két diákunk is remekelt: Csüllög Réka (5. osztály) és Jakab Regina (7. osztály) korcsoportjukban bronz minősítést értek el.

Gratulálunk diákjainknak és Karakasné Komáromi Éva felkészítő pedagógusnak.

XVII. Jótékonysági est és bál

Hálás a szívünk a Vésztői Református Egyházközség és intézményei által szervezett XVII. Jótékonysági est és bál sikeréért. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, és köszönet mindenkinek, aki munkájával, szolgálatával hozzájárult az est sikeréhez!
Legyen mindezért Istené a dicsőség! ❤️🙏❤️
Bízunk benne, hogy mindannyian olyan jól érezték magukat, amilyen szeretettel készültünk és vártuk vendégeinket.

Családi istentisztelet

A 7. osztályosok családi istentiszteletén Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor a REFORMÁCIÓ 505. évfordulóján – az 1. zsoltárt idézve – a reformált élet boldogságáról beszélt, majd gyermekeink ünnepi szolgálata következett „Tebenned bíztunk eleitől fogva” címmel. Verssel, prózával, ének- és furulyaszóval emlékeztek a REFORMÁCIÓ nagyjaira. Az alkalmat szeretetvendégség zárta az iskola ebédlőjében, ahol ügyes kezű édesanyák, nagymamák keze munkáját dicsérték a terített asztalon a házi sütemények és egyéb finomságok. Hálás szívvel köszönjük mindenki fáradozását, szolgálatát. 🙏

Mozdulj rá!

A REFORMÁCIÓ havában idén is megszerveztük hagyományos MOZDULJ RÁ! programunkat, ahol 1517 méteres emléktúrán vettek részt kicsik és nagyok. Erdei-Nagy Erzsébet hitoktató ünnepre hangoló gondolatait követően, a vasútállomástól a templomkertig gyalog, futva, rollerrel, kerékpáron vagy gördeszkán tették meg a távot a résztvevők. Az iskola udvarán apró ajándékkal, forró teával és finom harapnivalóval vártuk a „befutókat”, közben megtekinthették a jelenlévők diákjaink reformációs témájú rajzkiállítását. Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor lelki táplálékként az Ige üzenetét tolmácsolta, hangsúlyozva: ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! Végezetül Karáné Szemző Noémi vezetésével Olajág gyermekkórusunk ifjúsági énekekkel fokozta a hangulatot, Domokos Balázs hangszeres kíséretével.
Hálásak vagyunk érte, hogy újból megtapasztalhattuk, milyen jó reformátusnak lenni, milyen jó együtt lenni! ❤️
Köszönjük a Polgárőrség és a Rendőrség segítő munkáját!

Református Iskolák Tanulmányi Versenye

13 diákunk képviselte ma iskolánkat Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában, a XXIV. Református Iskolák Tanulmányi Versenyén: bibliaismeret, angol nyelv, természettudomány, magyar irodalom, rajz, valamint testnevelés (kosárlabda) területen. A dobogóra nem állhattunk ugyan, de minden diákunk becsülettel helytállt. Köszönjük a munkátokat, valamint a felkészítő és kísérő tanárok fáradozását.

Színházban a felsősökkel

Vajda Katalin: Anconai szerelmesek című zenés vígjátékán keresztül – ma – a 70-es évek Olaszországába csöppentünk 44 felsős diákunkkal, a Békéscsabai Jókai Színházban. A szerelmi történet szálait átszőtték a kor népszerű olasz slágerei, a játékosság, a humor….. és ahogy az a mesékben lenni szokott: happy enddel zárult.

Zsoltáréneklő verseny iskolai fordulója

Ma délután 77 versenyző részvételével valósult meg a zsoltáréneklő verseny iskolai fordulója, melynek első helyezettjei képviselik majd iskolánkat Budapesten, a XXVII. Országos Református Zsoltáréneklő Versenyen, december 2-án:
2. évfolyam: Adamcsik Fanni (2.a)
3. évfolyam: Rácz Réka Médea
4. évfolyam: Bálint-Tatár Dávid
5. évfolyam: Oláh József
6. évfolyam: Szivós Milán
7. évfolyam: Mike Melinda
8. évfolyam: Marhás Emese Zsuzsanna
Gratulálunk minden versenyzőnek és sok sikert kívánunk a budapesti megmérettetéshez!
Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.

 

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön

Ma ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a méltó megemlékezés 1956. október 23-ra. Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor Pál apostol Timóteushoz írt első levelének sorait állította példaként a hallgatóság elé, utalva a bibliai Jákób, az 56-os forradalmárok, valamint a ma emberének egyetlen lehetséges menedékére: „Te pedig, Isten embere… törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát…”
Iskolánk színjátszó csoportjának „Százszor elárult, ezerszer áldott” című, torokszorító megemlékezésén közreműködött az Olajág gyermekkórusunk. Köszönjük a diákok szolgálatát, valamint a felkészítést Kovács Edit drámapedagógusnak, Karáné Szemző Noémi ének tanárnak és Domokos Balázs fagottművésznek.
Az emlékezés koszorúinak elhelyezését követően a művelődési házban folytatódott a visszatekintés.
Iskolánk diákjaival pénteken, a reggeli áhítat keretében emlékeztünk, majd a gyülekezeti terem falán elhelyezett emléktáblát koszorúzva róttuk le kegyeletünket 1956 hősei előtt. TISZTELET A HŐSÖKNEK!