„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;”
(Arany János)
Beteg volt…. Tudtuk. Azt is, hogy kórházba került. Mégis hidegzuhanyként ért mindnyájunkat a hír vasárnap reggel, hogy örökre elment. Épp akkor, amikor a 8. osztályosaink az ÁLDÁS témáját dolgozták fel versben, prózában a családi istentiszteleten. Nincsenek véletlenek. Juhász Sándor lelkipásztor áldás volt Vésztő és a Vésztői Református Egyházközség életében. 36 évnyi vésztői lelkipásztori szolgálata bő termést hozott: létrehozta – feleségével együtt – 1991-ben a Kis Bálint Református Általános Iskolát, mely, mint az egyház veteményeskertje azóta is töretlenül a jövőt formálja, majd 1993-ban a Szeretetotthont, amelyben hittel, szeretettel és emberséggel működtetett szociális hálót szőtt az idősek gyámolítására, hogy a múlt megbecsülését ily módon is hangsúlyozza. Mindkét intézményt gyülekezetépítő eszköznek tekintette, akárcsak az általa megálmodott cserkészcsapatot, keresztyén családsegítő szolgálatot, házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és idősek klubját, valamint a 24 éven át megszervezett Nemzetközi Népművészeti Tábort és Magyarságtalálkozót.
Tiszteletes Úr és Tiszteletes Asszony munkásságát számos kitüntetéssel jutalmazták: 2006-ban Vésztőért, 2010-ben Békés megyéért, 2019-ben Vésztő díszpolgára címben részesült. 2011-ben az idős, megfáradt emberek gondozásában végzett munkájának elismeréseképpen Idősekért miniszteri dicséretet kapott.
Tolulnak a kedves emlékek, felidéződnek a szavai, intő mondatai, jól ismert, megszokott gesztusai. „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen,…azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12, 26) lelkipásztori elkötelezettségének, hitvallásának ez volt az alappillére. 47 évnyi lelkipásztori munkáját valóban szolgálatnak tekintette. Sokat tanulhattunk tőle: alázatot, hűséget, kitartást, áldozatvállalást, szerénységet.
Forgatom kezemben a nemrég megjelent jubileumi évkönyvünket „ÜNNEPEL A KISBÁLINT”, szinte minden cikkben fellelhető a Tiszteletes Úr neve, méltatások sora. Pedig nem beszéltünk össze…. tényleg övé az érdem! Olyan jó, hogy ezt még kézben tarthatta, olvashatta.
Nincs kétség afelől, hogy elévülhetetlen érdemeiért neki is elmondja az Úr: „Jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Mt 25,23). Mi itt maradók pedig egyet tehetünk, intő szavait megfogadva tovább építjük az általa megálmodott és megvalósított veteményeskertet.
Átértékelődtek utolsó beszélgetésünkkor mondott szavai: – Ha valakivel már nem tudok személyesen beszélgetni, tudok róla az Atyával beszélni imáimban.
Emléke legyen áldott!

 

Ma a 8. osztályosok családi istentiszteletén Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor „Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.” (Préd 11,1) igéjén keresztül hívott bennünket hűséges szolgálatra. Igehirdetésében hangsúlyozta, mindenki a maga helyén – gyermekek és felnőttek – fáradhatatlanul munkálkodjunk, mert ez kedves Istennek. Nyolcadikosaink „Áldás” című verses, zenés összeállításukkal dicsőítették az Urat. Az alkalmat – szorgos kezű édesanyáknak, nagymamáknak köszönhetően, – szeretetvendégséggel zártuk.

A kenyér útja

Izgalmas kalandban volt részük iskolánk 1. és 2. évfolyamos diákjainak: Vésztő Város Önkormányzatának jóvoltából a Tájházban nyomon követhették a mindennapi kenyerünk útját a búzaszemtől az illatos, ropogós cipó asztalra kerüléséig. Mindenkinek nagyon ízlett a friss zsíros kenyér limonádéval. A tartalmas délelőttről sok-sok élménnyel és ajándékkal tértek vissza az iskolába a gyerekek. HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK AZ ÉLMÉNYT!🙏

Augusztus 31. Pedagógus csendes nap

Iskolánkban hagyomány, hogy a pedagógusok – csendes nap keretében – lelkileg feltöltődve kezdik az új tanévet. Idén ebben segítségünkre volt Sajtos Szilárd őrnagy, tábori lelkész, aki ma „Tékozló fiúk, tékozló atyák” címmel tartott gondolatébresztő előadást a Kis Bálint Református Általános Iskolában. Előadásában összefonódott a Biblia és a művészettörténet.
Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése című festményének elemzésével boncolgatta a tékozló fiú bibliai példázatát. A történetet átültette a XXI. század valóságába, felvillantva a mai kor anya- és apamodelljének dilemmáit, hangsúlyozva a pedagógusok szerepét gyermekeink életében.
Adja Isten, hogy sokáig tartson a ma kapott muníció!

Augusztus 29. Tanévnyitó istentisztelet

Ma ünnepi istentisztelet keretében adtunk hálát iskolánk eltelt 30 esztendejéért és kértünk áldást a 2021-2022-es tanévre. Demeter Ottó esperes úr igehirdetésének alapja Pál korinthusiakhoz írt első levelének 9. részéből a 24-28. versig terjedő igeszakasz volt, mely által bátorított bennünket a nemes versenyre, hangsúlyozva, hogy küldetésünk, célunk van a világban, a cél elérésében pedig nem vagyunk egyedül, velünk van az Úr. Bízunk benne, hogy a 31. tanévben is velünk lesz Isten kegyelme!🙏

Erzsébet napközi tábor 2. hét

Ma lezárult a második heti Erzsébet-táborunk. Visszatekintve az eltelt két hétre, számtalan színes programmal igyekeztünk mindenkinek a kedvébe járni. A testi és lelki táplálék mellett sok-sok játék kínált lehetőséget a közösségépítésre, az önfeledt szórakozásra. Ahhoz, hogy mindezt megvalósíthassuk, összehangolt munkára volt szükség. Hálásan köszönjük a szolgálatát az iskola munkatársi közösségének. Külön köszönet Jámborné Horváth Anikónak a tábor szervezéséért. Bízunk benne, hogy jövő nyáron is tartalmas heteket tölthetünk együtt! ❤️

Erzsébet napközi tábor 2. hét

Erzsébet-táborunk negyedik napját is gitárszóval fűszerezett igei gondolatokkal indítottuk, majd a finom reggelit követően felcsendült a zumbára hívogató zene. A folytatásban a változatos tábori kínálatból mindenki kedve szerint választhatott: a kézműveskedők ékszereket, hűtőmágneseket, fonalbábukat készíthettek, a sportolni vágyók röplabdázhattak, kosárlabdázhattak, focizhattak és lubickolhattak a medence hűs vizében.
Felfedeztük Magyarország nevezetes tájait a „Hol vagy Kajla?” makettkészítő játék során. A nagyobbak a Földről és a vízről szerzett ismereteiket földrajzi totó és kvízjáték formájában elevenítették fel. Ezen kívül ismét lehetőség volt a népzenét kedvelőknek citerázni, a logikai játékok szerelmeseinek sakkozni. A közös játék örömét társasjátékokkal is megélhettük. Délután – arcfestéssel – mesehősök bőrébe bújhattak az erre vágyók. Ma is élmény volt együtt lenni! 🥰