Advent 2. vasárnapján

Advent második vasárnapján Molnárfi Mátyás beosztott lelkipásztor a Lukács 21, 27-28 igéjének magyarázataként a hallgatóság szívére helyezte Isten üzenetét: a karácsony várás rohanó forgatagában is emeljük fel tekintetünket és engedjük, hogy a názáreti Jézus beköltözzön a szívünkbe és otthonainkba.
A remény gyertyáját a 3. osztályosok gyújtották meg, hiszen a mai családi istentiszteleten ők voltak a szolgálattevők, akik iskolánk névadójára, az 1772. december 9-én született Kis Bálintra emlékeztek. Jó volt hallgatni a tiszta gyermeki lelkek csengő-bongó, Krisztus váró énekét és meghitt gondolatait. Boldog öröm töltötte el szívünket. 💟
Az istentiszteletet követően a 3. osztályosok – Erdei-Nagy Erzsébet osztályfőnökkel közösen – elhelyezték az emlékezés koszorúját Kis Bálint emléktábláján.