Augusztus 29. Tanévnyitó istentisztelet

Ma ünnepi istentisztelet keretében adtunk hálát iskolánk eltelt 30 esztendejéért és kértünk áldást a 2021-2022-es tanévre. Demeter Ottó esperes úr igehirdetésének alapja Pál korinthusiakhoz írt első levelének 9. részéből a 24-28. versig terjedő igeszakasz volt, mely által bátorított bennünket a nemes versenyre, hangsúlyozva, hogy küldetésünk, célunk van a világban, a cél elérésében pedig nem vagyunk egyedül, velünk van az Úr. Bízunk benne, hogy a 31. tanévben is velünk lesz Isten kegyelme!🙏