December 9. Megemlékezés Kis Bálintról

Ma reggel Kis Bálintra, iskolánk névadójára emlékeztünk születésének 248. évfordulóján. 1772. december 9-én született Vésztőn. A lelkészi hivatásra a Debreceni Református Kollégiumban, majd külföldön, Jénában készült. Vésztőn 3 éven át tevékenykedett iskolamesterként, rektorként.

Lelkipásztori, később esperesi szolgálata mellett tudós feltalálóként tartjuk számon: készített vasekét, lerajzolta a tolókasza és a cséplőgép tervét, foglalkozott a malmok korszerűsítésével, cserépkészítéssel. Számos népiskolai tankönyvet írt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt.
Hálás utódokként őrizzük és továbbadjuk azokat az értékeket, amelyeket ő képviselt.