Szeptember 13. Családi istentisztelet a 8. osztályosokkal

Az új tanév első családi istentiszteletén a 8. osztályosok szolgáltak minden jelenlévő örömére igényes, tartalmas műsorral.

Isten igéjével kérünk áldást tanulmányaikra, pályaválasztásukra, és hálás szívvel köszönjük a felkészítők, segítők áldozatos, hűséges munkáját is.:

Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1 Korintus 15:58)