December 24. Szentestén

Idén is népes, örvendező gyülekezet ünnepelte a Szentestét templomunkban: énekes-zenés dicsőítésekkel, Isten Krisztusban közénk és értünk jött megváltó szeretetéről való igei gondolatokkal, gyermekek és felnőttek sokszínű, gazdag műsorával. Hálás szívvel köszönjük a szolgálatokat, és hálás szívvel köszönjük, hogy minderre lehetőségünk adatott a Magasság Istenének kegyelméből. Békesség a földön a jóakaratú embereknek.