December 23. Advent 4. vasárnapján

Keresztelő és énekkari szolgálat tette még színesebbé az istentiszteletet ezen a vasárnapon – méltó, szép előkészületként Krisztus Urunknak áldott születésére.