Józsa Imre vizsga istentisztelete 2024. május 26.

Az elveszett juh (Lk 15, 1-7.) bibliai történetét magyarázva, Józsa Imre segédlelkész a mai vizsga-istentiszteletén szívünkre helyezte a legfőbb tanítást: Krisztus követőiként kötelességünk odafigyelni egymásra, egymást SZERETNI. A szeretet forrása pedig maga az ÚR.

A vizsgabizottság tagjai: Dr. Bodó Sára Professzor Asszony és Demeter Ottó Esperes Úr kiválóra értékelték a mai vizsgát. E helyről is szívből gratulálunk, Imre! Kísérje további életedet Isten gazdag áldása!