Január 11. Szép magyar beszéd

Az idei alkalom is színvonalas versenyt hozott, melyen anyanyelvünk szinte páratlan gazdagságát ünnepelték iskolánk tanulói.

Nagyon fontos lenne az igényes, választékos, szép magyar beszéd a hétköznapok során is – érdemes és jó erre újra rátalálni, és rácsodálkozni.

Január 7. Presbiterek beiktatása

Ezen a napon került sor az újonnan megválasztott gondnok és presbitérium eskütételére, a megbízólevelek átadására.

ISTEN ÁLDÁSA KÍSÉRJE SZOLGÁLATUKAT!

A megválasztott tisztségviselők megbízatása 2018. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

                 “Szolgáljatok az Úrnak örömmel”

                                                                                              Zsoltárok 100:2