Szeptember 15. Lelkészbeiktatás, családi istentisztelet

2019. szeptember 15-én ünnepi Istentiszteletre gyűlt egybe a vésztői református gyülekezet: a 8. osztályos diákjaink családi istentiszteleti alkalmán Isten kegyelméből gyülekezetünk új lelkipásztorának, Nagytiszteletű Dorcsák Ignác Pálnak szolgálatba való beiktatása is megtörtént. Az alkalmon Katona Gyula, a Békési Egyházmegye esperese szolgált. Az új lelkészt áldással köszöntötte Nagytiszteletű Demeter Ottó és felesége Zsadányból, Tóth Zoltán füzesgyarmati lelkipásztor, Lengyel István, a magyarfenesi gyülekezet lelkésze, Markó István egyházmegyei gondnok Gyuláról, Molnár Sándor, Vésztő polgármestere és Erdei Józsefné, gyülekezetünk gondnoka is köszöntötte Őt, valamint Juhász Sándor, a Vésztői Református Egyházközség nyugdíjba vonuló lelkipásztora, aki családjával és édesapjával együtt 78 éven át tevékenykedett gyülekezetünkben. Isten áldja meg Juhász Sándor életét, családját, nyugdíjas éveit, és Dorcsák Ignác Pál közöttünk való munkálkodását!
„Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.” (121. zsoltár 7-8. verse)