Munkatársaink

Pedagógusok:           

Balog Gézáné

Balog Vilmos

Chrisztóné Juhász Éva

Csüllög Zsigmondné

Dancs Gáborné 

Domokos Balázs

Dorcsák Ignác Pál lp

Enyedi Zita

Erdei-Nagy Erzsébet

Fehér Tímea

Hajdu Ilona

 Hollósi Márta

 Hunyady István

 Jámbor Ildikó

 Jámborné Horváth Anikó

 Juhász Jánosné

 Karakasné Komáromi Éva

Karáné Szemző Noémi

Kincsesné Nagy Erika

Kocsis Ádám

Kovács Edit

Kovácsné Szentesi Krisztina

Kovácsné Szilágyi Ildikó

Lázár Attiláné

Mucsi István

Nagy Gabriella

Nyuzó Barbara

Pálfi Katalin

Pardi Lászlóné

Pataky Attiláné

Poszt Imre

Szabó Sándor

Szabó Tamás

Szilágyiné Bak Anita

Varga-Rácz Judit

Rendszergazda:

Chrisztó Sándor 

Pedagógiai asszisztens:

Balog Sára,

Pap-Turbucz Lilla

Szivósné Szaszkó Mária                                        

Iskolatitkár:

Nacsáné Szívós Andrea

Munkaügyek:

Mucsiné Sallai Annamária

Gazdasági munkatárs:

Dorcsákné Nagy Csilla

Technikai dolgozók:

            Balázs Zoltán

            Berta Ferenc                           

            Durkóné Gergely Julianna

            Deák Beáta

            Erdei Gábor  

            Károly Mihályné 

            Nagyidai Józsefné             

            Rózsáné Nagy Mónika

            Záhorszki Pálné