Tanévzáró istentisztelet

Ma istentisztelet keretében adtunk hálát a 2021-2022-es tanév áldásaiért, próbáiért, fejlődési lehetőségeiért. Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor, Mucsi István intézményvezetővel együtt örömüket fejezték ki, hogy két év után újra a szokott rendben, a teli templom falai között vehették át legjobbjaink méltó jutalmukat. Tiszteletes Úr János evangéliumának 21, 1-12. igeszakaszának magyarázatában hangsúlyozta, felemelő érzés, hogy EGYÜTT lehetünk kicsik és nagyok, de a legfontosabb, hogy a közösségünkben, a kirándulásokon, a táborozásokon Krisztus is jelen legyen!
Mucsi István intézményvezető, mielőtt a tanévet lezárta, háláját fejezte ki a tanítványokért, akik ránk bízattak erre az esztendőre, valamint köszönetet mondott a szülőknek, akik bíznak bennünk.
Jó volt látni a csillogó szemű kisdiákokat, szám szerint 59-et, amint örömmel vették át a dicsérő okleveleket és jutalmakat.
A nyári szünetre minden diáknak tartalmas, jó pihenést kívánunk! Az őszi tanévkezdésig izgalmas programokkal várunk benneteket a táborainkba!

Szeretett nyolcadikosaink ballagása

„Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!” (Zsolt 18,3). Ezzel a bibliai üzenettel bocsátotta ma útjára – ünnepi istentisztelet keretében – Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor iskolánk ballagó 8. osztályos diákjait. Szívükre helyezte a bibliai Dávid példáját: bárhova sodorja őket az élet, mindig az Úrnál keressenek oltalmat!
Karakas Anikó polgármester asszony ballagókhoz intézett gondolatait követően, Mucsi István intézményvezető kiemelte a végzősök számos területen kamatoztatott tálentumait, kérve őket, további tanulmányaik során is gazdálkodjanak bölcsen tehetségükkel. Kovács Ákos soraival zárta búcsúbeszédét:
Azért vagy itt, hogy mindent láss,
Hogy értsd a szót, olvasd az írást,
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
Hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”
Kedves BALLAGÓK! Kívánjuk, hogy legyetek sikeresek további tanulmányaitok és életetek során. Ne feledjétek, a templom és az iskola ajtaja mindig nyitva áll, visszavárunk benneteket! ❤️

Határtalanul

Iskolánk 7. osztályos tanulóinak felejthetetlen élményekben volt részük a múlt héten a „Határtalanul!-tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” pályázat keretében. Öt, csodákkal teli napot töltöttek Erdélyben. A körutazás első állomása Nagyszalonta volt, majd Nagyvárad, Király-hágó, Torda, Erdőszentgyörgy, Farkaslaka, Gyergyószentmiklóson át Segesvárra, Gyulafehérvárra, Vajdahunyadra, Dévára és Aradra vezetett az útjuk.
Erdély mesebeli tájait, hasadékokon, szerpentineken, sóbányán, szoroson keresztül barangolták be, valamint a Rhédey-kastélyban, a berethalmi-erődtemplomban, a Petőfi múzeumban, a Gyulafehérvári püspöki székesegyházban, Vajdahunyadon a várban, végül Aradon a vesztőhelyen emlékeztek meg nagy magyarjainkról, ezzel is erősítve nemzeti öntudatukat!

Néptáncosok évzáró gálája

Fergeteges hangulatot varázsoltak diákjaink ma délután, a néptáncosok évzáró gáláján. Az 1., 2. , 3. és 4. évfolyamosok, valamint a felsősökből verbuválódott Sárrét néptánc csoport különböző tájegységek táncait mutatták be. Öröm volt látni, mennyi ügyes, tehetséges gyermekünk van. Köszönjük Tóthné Pásztor Ágnes és Tatár Árpád néptáncpedagógusok egész éves munkáját, a Talléros zenekarnak pedig a talpalávaló muzsikát.

Határtalanul

Ma hajnalban 7. osztályosaink 5 napos Határtalanul kirándulásra indultak. Pályázati forrásból bebarangolják Partium és Erdély varázslatos tájait, történelmi nevezetességeit.
Kívánjuk, hogy sok-sok maradandó élményt gyűjtsetek és érezzétek jól magatokat! Őrizzen benneteket az Úr! 🙏

Konfirmáció

Iskolánk 7. osztályos diákjai, valamint 9 felnőtt – közülük öten iskolánk pedagógusai – életük legmeghatározóbb eseményét élték meg. Tegnap délután a gyülekezet és a presbiterek jelenlétében sikeresen megtörtént a kikérdezésük, bizonyságot tettek arról, hogy méltó módon készültek fel a konfirmációra. A gyermekek és szülők énekkel és verssel köszöntötték a gyülekezetet, majd az alkalmat – a szorgos kezű édesanyáknak köszönhetően – szeretetvendégség zárta.

Pünkösdhétfőn folytatódott az örömünnep: 24 gyermek és 9 felnőtt tett vallást hitéről és részesült első ízben az Úrvacsora sákramentumában.  Molnárfi Mátyás lelkipásztor igehirdetésében Pál apostol rómaiakhoz írt levele 8 részének 14-17. versét taglalva kérte a konfirmandusokat és a gyülekezet tagjait, engedjük, hogy Isten lelke irányítsa az életünket, hogy lehessünk Isten gyermekei és méltó örökösei! Megható pillanatokat éltünk át, amikor Dorcsák Ignác Pál lelkipásztori áldása előtt az édesapák, édesanyák kértek áldást gyermekeikre. Hálát adunk az Úrnak, hogy 2022 Pünkösdjén 33 taggal gyarapodott a Vésztői Református Egyházközség!

Megemlékezés Trianonról

Ma, a pünkösdi úrvacsorás istentiszteleten emlékeztünk a 102 évvel ezelőtti szomorú eseményre, a trianoni békediktátum aláírására. Iskolánk diákja és pedagógusai verses-zenés összeállítással emlékeztek és emlékeztettek, Juhász Gyula gondolatát követve: „Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá!”
Pálfi Gergő, gyülekezetünk tagja és iskolánk volt diákja, – 5. éves teológus hallgatóként, – igehirdetésében az EGYHÁZ születéséről, a Szentlélek eljövetelének a tanítványokra gyakorolt hatásáról prédikált. Szívünkre helyezte azt a megnyugtató gondolatot, hogy Isten Szentlelke ma is mindnyájunk számára elérhető, csak észre kell vennünk a csodát. Erőt és bátorságot kapunk az Úrtól, hogy hirdessük Krisztus evangéliumát, hiszen ma ugyanaz a feladatunk, mint az első tanítványoknak.
Az istentiszteletet követően Karakas Anikó, városunk polgármestere emlékezett 1920. június 4-e eseményeire, majd a pártok és intézmények elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Természettudományi Versenyek

A Magyar Természettudományi Társulat által rendezett XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny Békés megyei fordulóját iskolánk 8. osztályos tanulója, Nagy Dániel nyerte meg, így ő képviselte Békés megyét az országos döntőn, amelyre a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban került sor. Dani a 31 versenyző közül a 18. helyen végzett.

A Kaán Károly XXX. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny középdöntőjén is remekeltek diákjaink: az 5. osztályos Varga Viktória megyei I. helyezést, a 6. osztályos Nacsa Zoltán pedig megyei III. helyezést ért el.

Gratulálunk minden versenyzőnek és köszönjük a felkészítést Juhász Jánosnénak!

A Nemzeti Összetartozás Napja jegyében

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum ma szervezte meg a XIV. Gyermekek a DKMT Eurórégióban a Nemzeti Összetartozás Napja jegyében című versenyét, amelyre meghívta a testvériskolákat, közöttük a mi iskolánk tanulóit. Három tanuló képviselte a Kis Bálint Református Általános Iskolát a Csodálatos mesevilág rajzversenyen, ahol Benedek Elek: A só című meséjének illusztrálása volt a feladat. Diákjaink tehetségét, ügyességét az alábbi eredmények tükrözik:
Kincses Ákos Géza (4. osztály) II. helyezés;
Szabó Lilla (4. osztály) különdíj;
Lévai Miranda Vivien (3. osztály) dicséret.
Gratulálunk minden versenyzőnek!