3. évfolyamosok családi istentisztelete

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.” – szólt a bibliai Ige Józsa Imre segédlelkész prédikációjában ma, amikor Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor 55 főnek (31 gyermeknek és 24 felnőttnek) szolgáltatta ki a keresztség sákramentumát. Iskolánk 3.a és 3.b osztályos tanulói
szívekig ható versekkel, prózával, énekszóval dicsőítették az Urat. A családi istentiszteletet követően szeretetvendégségen lehettünk együtt az ügyes kezű édesanyáknak, nagymamáknak köszönhetően. Soli Deo Gloria!