Kis Bálint Református Általános Iskola - HURO

HURO

 

 

 

 

 

 

                                      ÖKO- tábor

                                                                               

                                                                               (2012.07.09-15)


                                                                                      képek

 

 

                                                                        ÖKO Tábor programfüzet 

 

                                                                                            Tények és érdekességek a vízről

 

                                                                                zöld zsibongó

 

                                 TÁLENTUM tábor

                                                                               

                                                                        (2012.08.26-2012.09.01)


                                                                                         képek

 

 

 

 

Interaktív tanulási módszereken alapuló kompetenciafejlesztést célzó szakcsomag 

 

(PROFNET)

 

 

A vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola és a temesvári Bartók Béla Elméleti Liceum között elindult testvériskolai kapcsolatoknak fontos mérföldköve az a pályázat, melyet a két iskola közösen adott be és nyert meg.

Az  „Interaktív tanulási módszereken alapuló kompetenciafejlesztést célzó szakcsomag” (PROFNET) c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint a Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös  fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető  erősségeire építve.

A pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy a két intézmény pedagógusai közös képzéseken vegyenek részt, együtt ismerkedve az interaktív tanítási módszerekkel, illetve gyermekeink közös táborozások során találkozhatnak a másik intézmény életének 1-1 fontos területével, ottani diáktársaikkal, tanárokkal. Így készülünk mindkét helyen közös pedagógus továbbképzésre, illetve Vésztőn ökotáborra, ahova a temesvári gyermekeket várjuk , Temesváron pedig tehetséggondozó táborban vehetnek részt a vésztői diákok. Mindkét intézmény tárgyi eszközökkel gazdagodik.  Nagy örömmel és várakozással tekintünk a közös programok az együttműködés kiszélesítésének lehetősége elé. Első közös rendezvényünk Vésztőn, március 14-16 kerül megrendezésre, ahol pedagógus szakmai továbbképzést tartunk.