Tanévnyitó istentisztelet

„Igen, Atyám, mert így láttad jónak.” (Mt 11,26) – hallottuk az Igét Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor prédikációjában, ma a 33. tanévnyitó istentiszteletünkön, hálát adva az Úrnak, hogy áldása kísérte iskolánkat a kezdetektől a „krisztusi kor” eléréséig. Arra biztatta a 43 csillogó szemű kis elsős szüleit, hogy nyugodt szívvel tegyék gyermeküket az Úr kezébe, a legjobb helyen lesz! Karakas Anikó, városunk polgármestere bátorító, biztató gondolatokkal köszöntötte iskolánk tanulóit és pedagógusait, majd Mucsi István, iskolánk igazgatója tanévnyitó beszédében a KÖSZÖNET szavát hangsúlyozta mindenki felé, akik bármilyen módon hozzájárultak a tanév zökkenőmentes elindításához, megtapasztalva az Ige valóságát: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1 Sám 7,12)
Új pedagógusaink és első osztályosaink fogadalmat tettek, és vidám verssel hangolódtak az iskolára.
E jeles napon Kocsis Ádám beosztott lelkipásztor 10 éves vésztői szolgálatáért adott hálát Túrmezei Erzsébet: Az enyém című versével.
Végezetül 8. osztályosaink átadták a legkisebbeknek a Kis Bálint Református Általános Iskola ajándékát.
Minden diáknak, szülőnek, munkatársnak kívánjuk, hogy az új tanévben is Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!