Június 4. Megemlékezés Trianonról

A videó összeállítást a Körös-Sárrét Televízió készítette.

Ünnepi Istentiszteleten emlékeztünk a 99 éve történt nemzeti gyásznapra

2019. június 2-án délelőtt ismét megszólalt a harang, s hívogatott mindannyiunkat a trianoni eseményekre való emlékezésre, visszatekintésre. 99 éve már, hogy hazánkat kegyetlen kegyelemdöfés érte, a háború évei alatt megfáradt nemzetünk azonban meg tudta őrizni hitét és magyarságát mind a mai napig.
Az ünnepi Istentiszteleten Juhász Sándor lelkipásztor osztotta meg velünk igei gondolatait a Márk írása szerinti szent evangélium 4. fejezete alapján, melyben Jézus, az egyedüli élő és ható isteni erő a tanítványok szeme láttára lecsendesíti a tenger viharát. Az a Jézus, aki csodálatos és hatalmas Isten, aki akkor is számon tart, amikor az ember már rég lemondott mindenről. Ő tud megtartani a viharban és velünk együtt járni az úton, Ő az, aki lehetőséget ad az újra, aki megtart és hitben megerősít, és aki által újra és újra megélhetjük az egység, a közösség erejének áldásait, gyümölcseit.
Igehirdetés után került sor a Kis Bálint Református Általános Iskola diákjainak már hagyománnyá vált év végi bemutatkozó vizsgájára a Trianon jegyében, ezáltal is emlékezhettünk történelmünk talán legnagyobb gyásznapjára; iskolánk pedagógusainak felkészítésével gyermekeink osztályonként versekkel, prózával, énekkel és zenével szolgáltak közöttünk. Ott, ahol zúg az a négy folyó…, Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország…, Isten áldja meg a magyart…Gyülekezetünk tagjai közül többen együtt dúdolták a furulyazenekar által megszólaltatott ismerős dallamokat, Győri Attila és Nagy Kinga diákjaink énekszolgálata, valamint a Székely Himnusz közös éneklése sokunk szemébe könnyeket csalt.
Az alkalom a templomkertben, a trianoni emlékműnél folytatódott, ahol Kocsis Ádám segéd lelkipásztor tolmácsolta az Ige üzenetét. Városunk elöljárói, intézményeink, gyülekezetünk képviselői és cserkészeink méltó módon álltak meg az emlékmű előtt s helyezték el megemlékezés koszorúit. Ünnepi Istentiszteletünk után szeretetvendégség várta a gyülekezetet, megjelenteket az iskola ebédlőjében.
Adja Isten, hogy magyarságunk múltjának, történelmének ismeretében tudjunk együtt munkálkodni a jövőn egy nemzetként, egy közösségként, ahol Krisztus az alap, az erős fundamentum, akire építve életünk, lépteink, s cselekedeteink áldássá lehetnek egymás és mások életében! Ezzel a lelkülettel készüljünk Pünkösd ünnepére, az Egyház születésnapjára! Isten áldjon meg Bennünket gazdagon!

Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, míg a Föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
Minden igaz magyar embert.
Minden igaz magyar embert!

Kocsisné Tóth Donatella