Május 30. Áldozócsütörtök

Mennybemenetel ünnepe – Áldozócsütörtök

Karácsonykor a mennyből lejött, – Mária méhéből megszületett, emberré lett az Úr Jézus, – mennybemenetel ünnepén pedig felment és ül az Atya jobbján, ahonnan visszavárjuk ítéletre.
Azért született emberré, hogy elhordozza a nekünk járó büntetést, mint áldozati bárány. Feltámadása után megdicsőült, s mint élő Úr jön majd vissza.
Áldozócsütörtök ünnepén erre emlékeztünk templomunkban, Pál apostol buzdítására imádkoztunk hitbeli növekedésért, a szeretetben való kiteljesedésért, hogy egész életünk válasz lehessen Isten, Jézus Krisztusban megjelent szeretetére.
A második Advent népeként várjuk az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét s igyekszünk úgy élni, ahogy Ő mondta „Vigyázzatok és imádkozzatok, legyetek készen, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen a ti Uratok eljön.”
Ezen az ünnepen – több évtizede már – családi- és gyermeknapot szervez gyülekezetünk, amely legtöbbször Mágoron valósul meg.

Ebben az esztendőben – a borongós idő ellenére, – az iskola épületében

az alsós osztályoknak a Szeghalmi Rendőrkapitányság önvédelmi bemutatót tartott,

míg a nagyobbaknak a Szeghalmi Mentőállomás munkatársai mutatták be a helyes sebellátás, valamint az újraélesztés technikáját.


A családi napot a szülők és gyermekek által közösen elkészített finom ebéd zárta.
Juhász Sándor, Hollósi Márta