Január 7. Presbiterek beiktatása

Ezen a napon került sor az újonnan megválasztott gondnok és presbitérium eskütételére, a megbízólevelek átadására.

ISTEN ÁLDÁSA KÍSÉRJE SZOLGÁLATUKAT!

A megválasztott tisztségviselők megbízatása 2018. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

                 “Szolgáljatok az Úrnak örömmel”

                                                                                              Zsoltárok 100:2